Spolia Design Oy on purettujen materiaalien uudelleen käyttöön erikoistunut asiantuntija-
organisaatio, joka suunnittelee cleantech-rakennushankkeita.

Ei ole kestävää purkaa vanhoja rakennuksia kaatopaikalle. Luonnonvarojen tuhlaamisen sijaan purettavien rakennusten rakennusosat tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää uudelleen. Tämä vaatii uutta ajattelua purkusuunnitteluun sekä uusia menetelmiä ja vaiheistusta itse purkamiseen.
Vielä edellistäkin tärkeämpää on että, uudet rakennukset suunnitellaan muuntojoustaviksi ja liitosratkaisut mahdollistavat rakennusosien purkamisen nykyistä ehjempinä.

Teemme tulevaisuuden hankesuunnittelua

Spolia on suunnittelu­kumppanisi, jos organisaatiosi on asettanut tavoitteeksi kestävämmät tavat purkaa vanhaa ja rakentaa uutta. Meiltä saat kaikki kierto­talouden asian­tuntija­palvelut erilaisiin rakennus­hankkeisiin.

 • Hankesuunnitelmat
 • Projektijohtamisen palvelut
 • Kiertotaloussuunnitelmat
 • Menettelytapaohjeistot
 • Strategiatyö

Valmistamme tulevaan

Autamme suunnittelijoita ja rakennusteollisuutta lisäämään rakennus­materiaalien uudelleen­käyttöä. Kehitämme asennus­menetelmiä, jotka mahdollistavat paremman elinkaaren­aikaisen muunto­joustavuuden sekä lopulta rakennus­osien purkamisen entistä ehjempinä.

 • Tuotekehitysyhteistyö
 • Asennusmenetelmien sertifiointi
 • Mallikirjastot
 • Rakennustapaohjeistot

Arvokkaampia tapoja purkaa

Kehitämme uusia innovatiivisia purku­teknologioita, joiden avulla eri rakennus­osat säilyttävät uudelleen­käyttö­arvonsa. Teemme purku­suunnittelua, jossa pyritään kierrätys- ja uudelleen­käyttö­asteen maksimointiin. Luomme uusia ja kehitämme olemassa olevia menetelmiä purettujen rakennus­osien jatko­käsittelyyn ja jalostamiseen uudis­rakentamiseen soveltuviksi.

 • Purkusuunnittelmat
 • Kiertotaloussuunnitelmat
 • Rakennusosien talteenotto
 • Rakennusosien uudelleenkäyttö